In deze publicatie wordt op gedetailleerde en gestructureerde wijze aan de hand van tot de verbeelding sprekende voorbeelden antwoord gegeven op twee hoofdvragen waar vele demonstratierechtelijke vraagstukken in de kern op zijn terug te voeren.

De eerste luidt: welke protestacties en -gedragingen vallen wel en niet onder de bescherming van het in artikel 9 van onze Grondwet beschermde recht om te demonstreren? Hierbij wordt ingegaan op onder meer blokkadeacties, bezettingsacties en tegenprotestacties.

De tweede vraag luidt: onder welke voorwaarden kan de uitoefening van dit recht worden beperkt? Hierbij is onder meer aandacht voor de vraag of de demonstratievrijheid de onrechtmatigheid en strafbaarheid van een gedraging kan ontnemen. Ook wordt ingegaan onder welke voorwaarden de burgemeester een demonstratie kan beperken. In een afsluitende reflecterende paragraaf worden argumenten gegeven waarom het demonstratierecht ruim dient te worden geïnterpreteerd en waarom niet op de reikwijdte van het recht moet worden beknibbeld, zelfs niet indien de uitoefening van het grondrecht in strijd komt met andere rechten en belangen.

Categorie: Demonstraties

Referentie

B. Roorda, ‘Het recht tot vergadering en betoging’, in: A. Ellian & B.R. Rijpkema, Een nieuw commentaar op de Grondwet, Amsterdam: Boom 2022, p. 171-183.

Door mr.dr. Berend Roorda

Universitair hoofddocent

EXPERTISEGEBIED: Demonstratierecht

 • https://www.rug.nl/staff/b.roorda/

Meer publicaties

 • 27 februari 2023

  Voorman Wagensveld van anti-islambeweging Pegida verscheurde en vertrapte voor de Tweede Kamer een Koran; een kwetsende en provocatieve actie, waarvoor de Nederlandse ambassadeurs in Turkije, Indonesië en Pakistan op het matje werden geroepen. Het was niet de eerste keer dat de voorman of andere aanhangers

 • 13 december 2022

  Michel Vols onderhoudt samen met het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) de website https://www.hetccv-woonoverlast.nl/. Deze website bevat alle informatie over de aanpak van woonoverlast, en de inzet van de Wet aanpak woonoverlast. Bij woonoverlast gaat het vooral om overlast tussen buurtbewoners onderling, vaak als gevolg van

 • 25 november 2022

  In deze publicatie wordt op gedetailleerde en gestructureerde wijze aan de hand van tot de verbeelding sprekende voorbeelden antwoord gegeven op twee hoofdvragen waar vele demonstratierechtelijke vraagstukken in de kern op zijn terug te voeren. De eerste luidt: welke protestacties en -gedragingen vallen wel en

 • 28 september 2022

  In het hoofdstuk 'The Netherlands: Dutch COVID-19 Policy Viewed from a Fundamental Rights Perspective', dat deel is van het boek Impacts of the Covid-19 Pandemic: International Laws, Policies, and Civil Liberties', leggen Adriaan Wierenga en ik uit hoe het Nederlandse noodrecht is gebruikt om maatregelen

 • 1 juni 2022

  In dit artikel gaan de auteurs in op de juridische (on)mogelijkheden van bestuurlijke verplaatsing. Bestuurlijke verplaatsing wordt de laatste jaren met enige regelmaat ingezet bij demonstraties waarbij demonstranten weigeren gehoor te geven aan de opdracht van de burgemeester om de betoging te beëindigen en uiteen

 • 26 april 2022

  In dit rapport wordt de bevoegdheid om over te gaan tot preventief fouilleren geëvalueerd. Het doel van preventief fouilleren is het terugdringen van wapenbezit dat zich in bepaalde gebieden en op bepaalde tijden concentreert. Uit de enquête onder medewerkers openbare orde en veiligheid, aangevuld met