In deze publicatie wordt op gedetailleerde en gestructureerde wijze aan de hand van tot de verbeelding sprekende voorbeelden antwoord gegeven op twee hoofdvragen waar vele demonstratierechtelijke vraagstukken in de kern op zijn terug te voeren.

De eerste luidt: welke protestacties en -gedragingen vallen wel en niet onder de bescherming van het in artikel 9 van onze Grondwet beschermde recht om te demonstreren? Hierbij wordt ingegaan op onder meer blokkadeacties, bezettingsacties en tegenprotestacties.

De tweede vraag luidt: onder welke voorwaarden kan de uitoefening van dit recht worden beperkt? Hierbij is onder meer aandacht voor de vraag of de demonstratievrijheid de onrechtmatigheid en strafbaarheid van een gedraging kan ontnemen. Ook wordt ingegaan onder welke voorwaarden de burgemeester een demonstratie kan beperken. In een afsluitende reflecterende paragraaf worden argumenten gegeven waarom het demonstratierecht ruim dient te worden geïnterpreteerd en waarom niet op de reikwijdte van het recht moet worden beknibbeld, zelfs niet indien de uitoefening van het grondrecht in strijd komt met andere rechten en belangen.

Categorie: Demonstraties

Referentie

B. Roorda, ‘Het recht tot vergadering en betoging’, in: A. Ellian & B.R. Rijpkema, Een nieuw commentaar op de Grondwet, Amsterdam: Boom 2022, p. 171-183.

Door

EXPERTISEGEBIED:

Meer publicaties

 • 1 juni 2022

  In dit artikel gaan de auteurs in op de juridische (on)mogelijkheden van bestuurlijke verplaatsing. Bestuurlijke verplaatsing wordt de laatste jaren met enige regelmaat ingezet bij demonstraties waarbij demonstranten weigeren gehoor te geven aan de opdracht van de burgemeester om de betoging te beëindigen en uiteen

 • 26 april 2022

  In dit rapport wordt de bevoegdheid om over te gaan tot preventief fouilleren geëvalueerd. Het doel van preventief fouilleren is het terugdringen van wapenbezit dat zich in bepaalde gebieden en op bepaalde tijden concentreert. Uit de enquête onder medewerkers openbare orde en veiligheid, aangevuld met

 • 1 november 2021

  In dit hoofdstuk bespreken Noor en Berend het complexe vraagstuk van demonstraties bij abortusklinieken, en geven een overzicht van de juridische mogelijkheden in het kader van deze kwestie. Aan bod komen zowel het grondwettelijk en verdragsrechtelijk kader en de aanpak in de Nederlandse gemeentelijke praktijk.

 • 4 januari 2021

  In dit artikel analyseert de auteur op systematische wijze de parlementaire stukken over sekswerkregulering tussen de opheffing van het bordeelverbod in 2000 en de momenteel aanhangige Wet Regulering Sekswerk. Centraal staat daarbij de vraag in hoeverre de focus van de wetgever in de wetsgeschiedenis ligt

 • 1 april 2020

  Dit artikel gaat over de regulering van prostitutie. Er wordt al lang gewerkt aan een landelijke prostitutiewet. De geschiedenis leert echter dat het niet eenvoudig is om in het prostitutiedebat tot overeenstemming te komen. Desalniettemin wijzen de eerste tekenen erop dat het dit keer gaat

 • 1 februari 2020

  In dit artikel bespreekt Michel Vols de invloed van het begrip ondermijning voor het openbare-orderecht. Hij betoogt dat de ondermijningshype ervoor zorgt dat bestaande bevoegdheden meer worden toegepast, dat bestaande bevoegdheden op een andere manier worden gebruikt dan voorzien, en dat nieuwe bevoegdheden worden geïntroduceerd. Zie voor