Dit artikel gaat over de regulering van prostitutie. Er wordt al lang gewerkt aan een landelijke prostitutiewet. De geschiedenis leert echter dat het niet eenvoudig is om in het prostitutiedebat tot overeenstemming te komen. Desalniettemin wijzen de eerste tekenen erop dat het dit keer gaat lukken. Het in oktober 2019 ter consultatie voorgelegde ‘Wetsvoorstel regulering sekswerk’ is een robuust wetsvoorstel dat in het parlement breed gedragen elementen uit het gestrande wetsvoorstel laat terugkeren. Het artikel bespreekt of het voorstel dit keer wel de toets der kritiek doorstaan.

Zie voor andere publicaties over prostitutie:

Categorie: Sekswerk

Referentie

Post, C., Vols, M., & Brouwer, J. (2020). Het "Wetsvoorstel regulering sekswerk': Oude wijn in nieuwe zakken of een gerijpt wetsvoorstel?, Nederlands Juristenblad NJB, 2020(4), 261-266. [NJB 2020/232].

  • https://research.rug.nl/en/publications/het-wetsvoorstel-regulering-sekswerk-oude-wijn-in-nieuwe-zakken-o

Door

EXPERTISEGEBIED:

Meer publicaties