Eisers zijn bewoners van het gekraakte gebouw dat bekend staat als Groot Laboratorium van Shell. De Staat heeft op een termijn van twee dagen de ontruiming van dat pand aangekondigd, waarna eisers een kort geding aanhangig hebben gemaakt. Hun vordering om de ontruiming van het gebouw te verbieden wordt afgewezen. De voorzieningenrechter acht daarbij doorslaggevend dat er in het gebouw veel kostbaar materiaal aanwezig is, met name koper en glas in lood ramen, en dat er op aanzienlijke schaal koper is gestolen en onderdelen van de ramen zijn vernield. Dit alleen al maakt dat sprake is van een van de uitzonderingen op de hoofdregel om strafrechtelijke ontruimingen tussen één en acht weken van te voren aan te kondigen. Reeds vanwege de wens om een einde te kunnen maken aan de diefstallen en de vernielingen is de ontruiming proportioneel.

Lees hier de volledige annotatie.