Een echtpaar dat op veilige en verantwoorde wijze cannabis teelt, wordt schuldig bevonden aan overtreding van artikel 3 Opiumwet, maar krijgt geen straf van de Rechtbank Noord-Nederland.
Dit is de eerste keer dat een rechtbank geen straf oplegt in een dergelijke zaak, terwijl aan alle wettelijke voorwaarden voor bestraffing is voldaan. De rechter blijkt niet langer bereid om zijn eigen gevoel voor rechtvaardigheid geweld aan te doen ter wille van het in stand houden van het OM-beleid. De motivering van de rechtbank is de volgende.
Al veertig jaar kan men bij coffeeshops wiet en hasj kopen, zonder dat de koper of de ondernemer het risico loopt van strafrechtelijke vervolging. In de beleidsnota van het OM staat expliciet dat het deze verkoop gedoogt, omdat de volksgezondheid ermee wordt bevorderd. De kunstmatige gecreƫerde markt die coffeeshop heet, voorkomt dat klanten al te gemakkelijk drugs met een onaanvaardbaar risico aanschaffen.
De overheid dwingt de coffeeshophouders echter al vier decennia lang om hun cannabis in te kopen in het criminele circuit. Het gaat dan veelal om een particuliere kwekerij waar niet alleen op onoordeelkundige wijze met behulp van pesticiden hennep wordt gekweekt. Maar waar ook nog sprake is van een brandgevaarlijke situatie voor de buren.
Dit echtpaar teelt in een verlaten plaatsje aan de Waddenkust op biologische wijze hennep, zonder bestrijdingsmiddelen te gebruiken. Er wordt geen elektriciteit afgetapt, de hoge energierekening wordt maandelijks betaald. En over de opbrengst wordt in overleg met de fiscus gewoon belasting afgedragen. Ze leveren hun cannabis bovendien uitsluitend aan coffeeshops met een door de burgemeester afgegeven gedoogverklaring.
Er is geen enkele reden om te veronderstellen dat dit echtpaar niet de volksgezondheid bevordert. Zelfs het belang van de handhaving van de openbare orde wordt gediend met de manier waarop zij cannabis kweken, aldus de rechtbank.