Met het wetvoorstel verruiming fouilleerbevoegdheden heeft de regering enkele principiële uitgangspunten verlaten teneinde preventieve fouillering slagvaardiger in te kunnen zetten. Maar is het nodig dat de burgemeester een zelfstandige bevoegdheid krijgt om een veiligheidsrisicogebied aan te wijzen? Is het criterium dat sprake moet zijn van een ‘onvoorzienbare, spoedeisende situatie’ wel geschikt? Wat te zeggen van de principiële keuze om de hulpofficier van justitie bevelsbevoegdheid te geven als het optreden van de officier van justitie niet kan worden afgewacht? En van de expliciete mogelijkheid tot het geven van een mondeling bevel in spoedeisende gevallen? En is de keuze om de noodfouillering bij nader inzien niet te regelen, wel een juiste geweest?

Volledig artikel:
Slagvaardig preventief fouilleren

Door

EXPERTISEGEBIED: