Annotatie bij Rechtbank Breda 19 april 2010

Samenvatting: Het besluit tot sluiting van een woning op grond van artikel 174a Gemeentewet is niet rechtmatig, gezien de eisen die de wet, parlementaire geschiedenis en jurisprudentie daaraan stellen.

Door M. Vols

Gepubliceerd in: Jurisprudentie voor Gemeenten

Download annotatie