Annotatie bij Voorzieningenrechter Rechtbank Roermond, LJN: BI1270

Samenvatting: Een besluit om een woning op grond van artikel 13b Opiumwet, zonder voortijdige waarschuwing of geboden begunstigingstermijn, dient deugdelijk te worden gemotiveerd. Bij deze motivatie mag niet verwezen worden naar verouderde beleidsregels.

Door: M. Vols

Gepubliceerd in: Jurisprudentie voor Gemeenten

Dowload annotatie