Annotatie bij Rechtbank Maastricht, LJN: BD6690

Samenvatting: Sluiting van een woning op grond van artikel 174a Gemeentewet is rechtmatig wanneer uit een deugdelijk dossier blijkt dat door concrete, objectieve en verifieerbare gedragingen in de woning de openbare orde rond de woning ernstig wordt verstoord.

Door: M. Vols

Download annotatie