Annotatie bij Voorzieningenrechter Rechtbank Groningen 4 maart 2003

Samenvatting: Niet de herkomst van de overlast, maar de aard van de overlast bepalend is voor de vraag of er mag worden ingegrepen in het huisrecht van een persoon. Indien de verstoring van de openbare orde zodanige vormen heeft aangenomen dat sprake is van een ernstige aantasting van de veiligheid en de gezondheid in de omgeving van de woning, dan mag de bevoegdheid worden aangewend.

Door J.G Brouwer

Gepubliceerd in: AB 2003/181

Download annotatie