Annotatie bij Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State, LJN BH6312 

Samenvatting: Sluiting van een brandgevaarlijk gekraakt gebouw op grond van artikel 97 Woningwet

Door: Michel Vols

Gepubliceerd in: Jurisprudentie voor Gemeenten

Download annotatie