Annotatie bij Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State 8 april 2009

Samenvatting: In vier uitspraken oordeelt de Afdeling over de besluiten van het college van b en w tot het toepassen van spoedeisende bestuursdwang ter zake van het aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen. Het college heeft daarbij beslist dat de kosten hiervan voor rekening komen van appellanten. De toepassing van bestuursdwang heeft bestaan uit het verwijderen van een huisvuilzak met afvalstoffen die in strijd met de APV ter inzameling is aangeboden. In alle gevallen is in de huisvuilzak materiaal aangetroffen waaruit naam- en adresgegevens blijken en waardoor appellanten als overtreder zijn aangemerkt. In drie zaken ontkennen appellanten dat de aangetroffen afvalstoffen van hen afkomstig zijn en door hen onjuist ter inzameling zijn aangeboden (LJN BI0438, BI0443, BI0451) De vierde appellant meent dat hij als gevolg van zijn lichamelijke beperking het afval niet in de geblokkeerde container kon deponeren (LJN BI0450). Alleen in de uitspraak LJN BI0443 verklaart de Afdeling het beroep gegrond.

Door: L.D. Ruigrok

Gepubliceerd in: Jurisprudentie voor Gemeenten

Download annotatie