• 5 oktober 2012

    Naar het oordeel van de voorzieningenrechter dient het woonrecht van A. voorshands zwaarder te wegen dan het belang van de Staat bij ontruiming van de woning. De Staat heeft weliswaar toegelicht dat een vergunning voor de sloop is verkregen en het terrein is bestemd voor ontwikkeling maar

  • 26 januari 2012

    Eisers zijn bewoners van het gekraakte gebouw dat bekend staat als Groot Laboratorium van Shell. De Staat heeft op een termijn van twee dagen de ontruiming van dat pand aangekondigd, waarna eisers een kort geding aanhangig hebben gemaakt. Hun vordering om de ontruiming van het

  • 28 oktober 2011

    De ontruiming van een woning, ook als het een kraakpand betreft, vormt een zeer ernstige aantasting van het huisrecht; eenieder die het risico loopt op een dergelijke zeer vergaande inmenging in de uitoefening van zijn huisrecht moet in beginsel de mogelijkheid hebben de proportionaliteit van de maatregel