• 20 maart 2014

  Door M. Bulthuis Er is al veel over geschreven, wetenschappers en rechters hebben de rechtmatigheid sterk in twijfel getrokken. Toch concludeert Staatsraad Advocaat-Generaal Keus in zijn advies aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State dat zowel het ingezetenen- als het beslotenclubcriterium in overeenstemming

 • 23 december 2013

  Opnieuw wijst de Minister van Justitie regulering van de teelt van cannabis af. Of zoals de minister het zelf noemt: regulering van de achterdeurproblematiek. Blijkbaar realiseert de minister zich niet dat de ‘achterdeur’ al lang onderdeel uitmaakt van het collectief gedogen, meer en meer ook

 • 25 oktober 2013

  Vaak wordt de teelt van hennep voor coffeeshops aangeduid als de achterdeurproblematiek. Dit is echter minder juist. Het zou voor de politie een koud kunstje zijn om de ‘achterdeur’ te observeren en ervoor te zorgen dat er geen grammetje cannabis meer binnenkomt. Justitie laat de

 • 20 september 2013

  In landen als de Verenigde Staten, Spanje, Portugal, Duitsland, Tsjechië en België bestaan zogenaamde Social Cannabis Clubs. Dat zijn besloten clubs waarbinnen de teelt van cannabis voor persoonlijk gebruik gezamenlijk plaatsvindt. Eens in de twee á drie maanden kan een lid zijn oogst ophalen. Op

 • 3 mei 2013

  1. Per 1 januari van het vorig jaar trad de nieuwe Aanwijzing Opiumwet van het College van procureurs-generaal (2012A021) in werking. Hierin zijn de bestaande strafrechtelijke gedoogvoorwaarden en -criteria voor coffeeshophouders uitgebreid. Aan de zogenaamde AHOJG-voorwaarden en -criteria zijn de B en de I toegevoegd.

 • 14 december 2012

  Vaak wordt het Nederlandse gedoogbeleid inzake cannabis een zeer vooruitstrevend karakter toegedicht. In mondiaal perspectief is die gedachte echter tamelijk achterhaald. Per 1 mei 2012 is het Nederlandse gedoogbeleid, in tegenstelling tot de mondiale trend, juist aangescherpt. Werden coffeeshophouders tot dan toe strafrechtelijk gedoogd indien

 • 12 december 2012

  Lang heeft Nederland een voortrekkersrol in de wereld gespeeld als het gaat om het tolereren van de verkoop van cannabis. Gedurende jaren zijn we hierom bekritiseerd, niet in het minst door de VS. Inmiddels wordt Nederland links en rechts ingehaald, met name door juist Amerikaanse

 • 25 februari 2011

  Om het aantal drugstoeristen te verminderen wil het kabinet de wietpas invoeren. Vanwege een aantal drugsgerelateerde geweldsincidenten zou dat volgens minister Ivo Opstelten in Brabant zelfs versneld moeten gebeuren. Een vreemde redenering, vindt Jan Brouwer, hoogleraar Algemene Rechtswetenschap van de Rijksuniversiteit Groningen. ‘De wietpas is

 • 16 oktober 2009

  Annotatie bij Vz. Rb. Breda 16 oktober 2009 LJN BK0452 Samenvatting: De weigering tot gedogen van een bestaande (vroeger gedoogde) coffeeshop wordt in casu aangemerkt als een besluit. Dit besluit, de overgangstermijn van een half jaar en het achterliggende cannabisbeleid (zijnde een nulbeleid) wordt door

 • 16 oktober 2009

  Annotatie bij Vz. Rb. Breda 16 oktober 2009 LJN BK0452 Samenvatting: De weigering tot gedogen van een bestaande (vroeger gedoogde) coffeeshop wordt in casu aangemerkt als een besluit. Dit besluit, de overgangstermijn van een half jaar en het achterliggende cannabisbeleid (zijnde een nulbeleid) wordt door