• 8 november 2012

  De handreiking Helpen en ingrijpen bij woonoverlast door psychisch kwetsbaren is verschenen. Het Centrum voor Openbare Orde en Veiligheid heeft het juridisch onderzoek gedaan dat ten grondslag ligt aan de handreiking. Download de handreiking hier. Sinds 1 mei 2011 verrichten we een onderzoek naar de

 • 3 juli 2012

  De bevoegdheden ter onmiddellijke handhaving van de openbare orde waar de burgemeester over beschikt in de artikelen 172 lid 2 en lid 3, artikel 174 lid 2 en artikel 175 van de Gemeentewet, vertonen gelijkenis met zijn algemene bestuursdwangbevoegdheid. Bij beide soorten handhaving is sprake

 • 24 februari 2012

  Als gevolg van een teruggang van gemeenschappelijke morele en geestelijke waarden is er in de Westerse samenleving aan het einde van de vorige eeuw een sfeer ontstaan van rauw individualisme. Verklaringen hiervoor worden gezocht in het verdwijnen van het christelijke geloof en de komst van

 • 23 januari 2012

  Het Centrum voor Openbare Orde en Veiligheid is betrokken bij een onderzoek naar de mogelijkheden en onmogelijkheden om dwang toe te passen bij voorschoolse educatie aan kinderen met een taalachterstand. Daarbij is onder meer gekeken naar de mogelijkheden die het openbare-orderecht en in het bijzonder het

 • 1 januari 2012

  Burgers vragen de burgemeester als hoofd van de politie steeds vaker om hulp, wanneer zedendelinquenten na het uitzitten van hun straf terugkeren naar de wijk of het appartementencomplex waarin ook hun slachtoffers wonen. Die terugkeer leidt vaak tot een ongewenste situatie. De ex-zedendelinquent komt namelijk

 • 1 januari 2012

  Sinds 1 september 2010 beschikt de burgemeester op grond van artikel 172a Gemeentewet over de bevoegdheid om aan voetbalhooligans en andere overlastveroorzakers gedragsaanwijzingen te geven. Op die datum trad namelijk de Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast in werking. De burgemeester kan personen onder

 • 27 april 2011

  Vanaf 1 mei 2011 verrichten we een onderzoek naar de aanpak van woonoverlast veroorzaakt door psychisch kwetsbare personen. Van deze groep maken bijvoorbeeld mensen met een psychische tekortkoming of een verslavingsprobleem deel uit. Het betreft al weer het 5e onderzoek van het Centrum voor Openbare