• 25 januari 2001

  Annotatie bij ABRvS 25 januari 2001 Samenvatting: De burgemeester is bevoegd een coffeeshop in de vorm van een smartshop onder art. 13b Opiumwet te sluiten. Door: J.G. Brouwer Gepubliceerd in: AB 2002/28 Download annotatie

 • 15 januari 2001

  Annotatie bij ABRvS 15 januari 2001 Samenvatting: Opiumwet niet alleen motief in sfeer van volksgezondheid, maar ook van openbare orde sinds de invoering van art. 13b. Door: J.G. Brouwer Gepubliceerd in: AB 2001/71 Download annotatie

 • 15 januari 2001

  Samenvatting: De keuze voor een afstandscriterium ten opzichte van scholen, ongeacht het type school, mede ingegeven door de wens de schoolgaande jeugd niet met coffeeshops te confronteren en hen de verkoop van soft drugs niet als iets normaal te laten beschouwen, is willekeurig noch kennelijk

 • 12 augustus 1999

  Annotatie bij ABRvS 12 augustus 1999 Samenvatting: Het geven van een vergunning voor het exploiteren vaan een coffeeshop is in strijd met de Opiumwet. Door: J.G. Brouwer Gepubliceerd in: AB 2001/139 Download annotatie