• 30 maart 2012

    Met het wetvoorstel verruiming fouilleerbevoegdheden heeft de regering enkele principiƫle uitgangspunten verlaten teneinde preventieve fouillering slagvaardiger in te kunnen zetten. Maar is het nodig dat de burgemeester een zelfstandige bevoegdheid krijgt om een veiligheidsrisicogebied aan te wijzen? Is het criterium dat sprake moet zijn van

  • 23 september 2005

    Annotatie bij Hof Amsterdam (enkelvoudige strafkamer) 23 september 2005 Samenvatting:Preventieve fouillering is een dermate ingrijpende inbreuk op het recht op vrijheid van een ieder en op het recht op eerbiediging van ieders persoonlijke levenssfeer, dat de in art. 151b lid 1 Gemeentewet neergelegde bevoegdheid slechts

  • 16 juni 2003

    Annotatie bij Voorzieningenrechter Rechtbank Alkmaar 16 juni 2003 Samenvatting: Als gevolg van de gekozen wettelijke constructie - het afhankelijk stellen van de bevoegdheid tot preventief fouilleren van een bevel van de officier van justitie - is het hoe dan ook onmogelijk dat de belangen van