• 12 maart 2013

    Het langverwachte onderzoeksrapport van de Commissie Cohen is uit. Het is een lijvige analyse geworden met in ieder geval nuttige aanbevelingen in de sfeer van de uitwisseling van kennis tussen specialisten en lokale bestuurders. Was dit overigens ook niet de bedoeling van de veiligheidsregio? Helaas

  • 29 augustus 2011

    Na de rellen in Engeland begin augustus 2011 heeft premier Cameron gesuggereerd de mogelijkheid te creëren om sociale media en berichtenapplicaties als Ping tijdelijk uit te schakelen omdat relschoppers deze gebruiken om zich te organiseren. Wat is de stand van zaken en hoe gaat de

  • 30 januari 2011

    Mr. S. Vols schreef in 2010 zijn scriptie over de mogelijkheden van de officier van justitie en de burgemeester om digitale boodschappen - zoals Twitterberichten - die oproepen tot verstoring van de fysieke openbare orde van het internet te verwijderen. Anders dan de veronderstelling was, ontdekte