• 16 april 2014

  Een overzicht van alle relevante wetsartikelen op het gebied van openbare-orderecht. Wetboek van openbare-orderecht

 • 3 december 2013

  Arbeidsmigranten leveren een wezenlijke bijdrage aan de Nederlandse economie en samenleving. Voor verschillende sectoren vormen medewerkers uit EU-landen een welkom antwoord op hun vraag naar personeel. Of deze flexwerkers nu voor een zeer korte termijn of juist langer in Nederland verblijven, zij hebben tijdens hun

 • 8 november 2012

  De handreiking Helpen en ingrijpen bij woonoverlast door psychisch kwetsbaren is verschenen. Het Centrum voor Openbare Orde en Veiligheid heeft het juridisch onderzoek gedaan dat ten grondslag ligt aan de handreiking. Download de handreiking hier. Sinds 1 mei 2011 verrichten we een onderzoek naar de

 • 3 juli 2012

  De bevoegdheden ter onmiddellijke handhaving van de openbare orde waar de burgemeester over beschikt in de artikelen 172 lid 2 en lid 3, artikel 174 lid 2 en artikel 175 van de Gemeentewet, vertonen gelijkenis met zijn algemene bestuursdwangbevoegdheid. Bij beide soorten handhaving is sprake

 • 25 mei 2011

  Aan de burgemeester zijn de laatste jaren zo veel bevoegdheden toegekend om verstoringen van de openbare orde in de publieke ruimte te bestrijden dat het lastig is om door de bomen het bos nog te zien. Brouwer en Schilder zetten ze op een rij en

 • 26 januari 2011

  Oratie J.G Brouwer uitgesproken te Groningen op 13 juni 2006 bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar Algemene rechtswetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen. Oratie van prof. mr. J.G. Brouwer

 • 18 april 2010

  De Algemene wet bestuursrecht heeft de afgelopen vijftien jaar zonder enige twijfel in belangrijke mate het verkeer tussen de burger en de overheid genormeerd. Met name bij bestuurlijke maatregelen die ingrijpen in de vrijheidssfeer van burgers kan de betekenis van een (algemene) wettelijke regeling die

 • 14 november 2008

  Dat de voormalige Nijmeegse hoogleraar en staatsraad Hennekens hard kan oordelen, wisten we, maar dat hij zo streng kan zijn als in zijn kolom 'Op-recht bekeken' in Gst. 2008, 107, hadden we nu ook weer niet verwacht. Wat is het geval? Enkele 'examenkandidaten' bestempelen in

 • 1 maart 2008

  Aandachtswijken, prachtwijken, krachtwijken, verschillende benamingen voor een en hetzelfde verschijnsel: probleemwijken. Ze staan op dit moment volop in de schijnwerpers. Uiteenlopende actieplannen op landelijk niveau liggen klaar, alle met als doel verbetering van het woon- en leefklimaat in deze achterstandsbuurten. Stadsrenovaties en sociaaleconomische maatregelen nemen