• 21 februari 2022

  J.G. Brouwer en A.E. Schilder

  De burgemeester van Utrecht legde onlangs een online gebiedsverbod op aan een 17-jarige jongen uit Zeist die opriep om te gaan rellen in Utrecht. Hij noemde ook een tijd en locatie en mensen werden opgeroepen om vuurwerk mee te nemen. Formeel gaat het om

 • 30 maart 2012

  Met het wetvoorstel verruiming fouilleerbevoegdheden heeft de regering enkele principiƫle uitgangspunten verlaten teneinde preventieve fouillering slagvaardiger in te kunnen zetten. Maar is het nodig dat de burgemeester een zelfstandige bevoegdheid krijgt om een veiligheidsrisicogebied aan te wijzen? Is het criterium dat sprake moet zijn van

 • 9 november 2005

  Annotatie bij ABRvS (meervoudige kamer) 9 november 2005 Samenvatting: Iemand die niet woont of werkt in het aangewezen gebied, noch daar een bedrijf exploiteert, noch anderszins is genoodzaakt daar duurzaam op gezette tijden te verblijven, noch gerechtigde is ten aanzien van onroerend goed in het

 • 23 september 2005

  Annotatie bij Hof Amsterdam (enkelvoudige strafkamer) 23 september 2005 Samenvatting:Preventieve fouillering is een dermate ingrijpende inbreuk op het recht op vrijheid van een ieder en op het recht op eerbiediging van ieders persoonlijke levenssfeer, dat de in art. 151b lid 1 Gemeentewet neergelegde bevoegdheid slechts

 • 16 juni 2003

  Annotatie bij Voorzieningenrechter Rechtbank Alkmaar 16 juni 2003 Samenvatting: Als gevolg van de gekozen wettelijke constructie - het afhankelijk stellen van de bevoegdheid tot preventief fouilleren van een bevel van de officier van justitie - is het hoe dan ook onmogelijk dat de belangen van