• 16 april 2014

  Sinds 1 september 2010 beschikt de burgemeester op grond van artikel 172a Gemeentewet (hierna: Gemw) over de bevoegdheid om aan personen die herhaaldelijk de openbare orde verstoren één of meer gedragsaanwijzingen te geven. Op die datum trad namelijk de Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige

 • 8 november 2013

  door A.J. Wierenga Zowel de burgemeester van Amsterdam als die van Eindhoven hebben deze week gebruik gemaakt van een noodmaatregel om voetbalsupporters in het gareel te houden dan wel te brengen. Op woensdag 6 november greep de Amsterdamse burgemeester na afloop van de Champions League

 • 18 maart 2013

  Vrijdag 15 maart 2013 presenteerde de Minister van Justitie en Veiligheid zijn plan om de niet goed functionerende Voetbalwet van 2010 aan te passen. In de toekomst mag de burgemeester ‘first offenders’ aanpakken. De huidige wet eist herhaaldelijke verstoring van de openbare orde. Een keer

 • 6 januari 2012

  Wesley W.  die vlak voor de jaarwisseling doelman Esteban van AZ een doodsschop probeerde te geven, is inmiddels hard gestraft. Hij dient niet alleen 6 maanden in de gevangenis te zitten, maar hij heeft ook een landelijk stadionverbod van 30 jaar aan zijn broek, alsmede

 • 1 januari 2012

  Sinds 1 september 2010 beschikt de burgemeester op grond van artikel 172a Gemeentewet over de bevoegdheid om aan voetbalhooligans en andere overlastveroorzakers gedragsaanwijzingen te geven. Op die datum trad namelijk de Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast in werking. De burgemeester kan personen onder

 • 29 maart 2011

  Dat burgemeesters niet uit de voeten kunnen met de Voetbalwet is inmiddels algemeen bekend (zie ook LJN: BP5057. In gemeenteland spreekt men om die reden niet meer van de Voetbalwet. Dat ook officieren van justitie tegen problemen aanlopen bij de toepassing van de Voetbalwet, is

 • 29 maart 2011

  J.G. Brouwer en A.E. Schilder op 1e uitspraak over Voetbalwet Vzr Rb Amsterdam 18 februari 2011, LJN: BP5057 1. Dit is – voor zover wij weten – de eerste uitspraak over de ‘Wet Maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast’, ten onrechte ook wel de Voetbalwet

 • 18 maart 2011

  Op 1 september 2010 is de zogenaamde Voetbalwet in werking getreden, althans zo wordt de regeling wel genoemd. In werkelijkheid gaat het om een veel bredere wet met de officiële naam zoals boven dit stuk vermeld. De wet regelt twee – kennelijk te onderscheiden –

 • 14 juni 2010

  Samenvatting: Op 29 juni a.s. stemt de Eerste Kamer over de Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast, beter bekend als de Voetbalwet. Die naam doet echter niet helemaal recht aan de volledige inhoud: niet alles draait om voetbal. De wet bevat ook niet-voetbalgerelateerde onderwerpen.

 • 1 december 2009

  Samenvatting: Na een jarenlange lobby en eindeloze druk vanuit diverse belangenorganisaties ligt er op dit moment dan toch eindelijk een ‘Voetbalwet’ voor aan de Eerste Kamer die het mogelijk moet maken om efficiënt te kunnen optreden tegen hooligans. De praktijk is verdeeld, sommigen verwachten er