• 16 april 2014

    Sinds 1 september 2010 beschikt de burgemeester op grond van artikel 172a Gemeentewet (hierna: Gemw) over de bevoegdheid om aan personen die herhaaldelijk de openbare orde verstoren één of meer gedragsaanwijzingen te geven. Op die datum trad namelijk de Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige

  • 29 maart 2011

    J.G. Brouwer en A.E. Schilder op 1e uitspraak over Voetbalwet Vzr Rb Amsterdam 18 februari 2011, LJN: BP5057 1. Dit is – voor zover wij weten – de eerste uitspraak over de ‘Wet Maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast’, ten onrechte ook wel de Voetbalwet

  • 14 juni 2010

    Samenvatting: Op 29 juni a.s. stemt de Eerste Kamer over de Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast, beter bekend als de Voetbalwet. Die naam doet echter niet helemaal recht aan de volledige inhoud: niet alles draait om voetbal. De wet bevat ook niet-voetbalgerelateerde onderwerpen.