• 25 november 2009

    Annotatie bij Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State 25 november 2009 Samenvatting: Het college van B&W past bestuursdwang toe ter zake van een asbestbrand in de sporthal van appellanten. Het aanzeggen van bestuursdwang is gericht op het verwijderen van vrijgekomen asbest. Het besluit wordt twee dagen