Annotatie bij Voorzieningenrechter Rb. Rotterdam, LJN: BH2366 

Samenvatting: Ondanks het foutief invullen van het standaard risicotaxatie-instrument blijft het besluit tot oplegging van een huisverbod in stand. De burgemeester kon in redelijkheid besluiten tot verlenging van het huisverbod. De voorzieningenrechter vernietigt dat besluit echter omdat [verzoeker] naderhand hulp heeft aanvaard en mede daardoor onvoldoende concrete feiten en omstandigheden zijn gebleken op grond waarvan kan worden geconcludeerd dat sprake is van een toenemende geweldsdreiging.

Door: Michel Vols

Gepubliceerd in: Jurisprudentie voor Gemeenten

Dowload annotatie

Door

EXPERTISEGEBIED: