Sinds 1 september 2010 beschikt de burgemeester op grond van artikel 172a Gemeentewet (hierna: Gemw) over de bevoegdheid om aan personen die herhaaldelijk de openbare orde verstoren één of meer gedragsaanwijzingen te geven. Op die datum trad namelijk de Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast (hierna: Wet mbveo) in werking. Wat zijn die gedragsaanwijzingen die de burgemeester kan geven?[EXPAND Lees verder]Volledig rapport: Van meld- naar aantoonplicht[/EXPAND]