Sinds 1 september 2010 beschikt de burgemeester op grond van artikel 172a Gemeentewet over de bevoegdheid om aan voetbalhooligans en andere overlastveroorzakers gedragsaanwijzingen te geven. Op die datum trad namelijk de Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast in werking.
De burgemeester kan personen onder meer bevelen om zich op gezette tijden fysiek te melden op het politiebureau. In de praktijk blijkt deze meldingsplicht echter niet goed te functioneren. Met name de strenge toepassingsvoorwaarden en de effectiviteit van de meldingsplicht leveren problemen op. Politieorganisaties in steden met een Betaald Voetbal Organisatie zijn derhalve naarstig op zoek naar werkbare alternatieven. Omzetting van de meldingsplicht in een digitale aantoonplicht kan wellicht een uitkomst bieden. Binnen het Centrum wordt onderzocht of een digitale aantoonplicht op het niveau van een plaatselijke verordening kan worden ingevoerd.

Dit onderzoek wordt gefinancierd door Politie en Wetenschap.

Onderzoeker is mw. mr. C. Veen, begeleider is prof. mr. dr. J.G. Brouwer.