De bescherming van vitale functies in de samenleving behoort tot de kerntaken van de overheid.
Staatsgeheimen behoren niet op straat te liggen en terroristische aanslagen moeten worden voorkomen. Het
veiligheidsonderzoek door de AIVD bij aanstellingen in vertrouwensfuncties speelt daarbij een belangrijke rol.
Maar ten koste waarvan? Het systeem zoals het nu werkt houdt te weinig rekening met de belangen van de
(beoogde) vertrouwensfunctionarissen. De rechtspositie van de betrokkenen valt, ondanks denkbare
dilemma’s, zelfs met eenvoudige maatregelen te verbeteren. Schade kan al worden voorkomen door betere
communicatie. Weten (potentiële) vertrouwensfunctionarissen voldoende welke risico’s verbonden zijn aan
een bepaalde levenshouding of aan de keuze van een (nieuwe) partner? Kunnen ze vermoeden welk gevecht
hun mogelijkerwijs te wachten staat? [EXPAND Lees verder]Vechten tegen spoken in de mist njb 2013 nr. 5[/EXPAND]