Annotatie bij ABRvS 8 mei 2002 

Samenvatting: Burgemeester geeft bestuursdwangaanschrijving om kamperen te beëindigen en alle onderkomens en andere materialen en goederen (waaronder spandoeken) te verwijderen. De last betreft gedragingen die in een zodanig verwijderd verband staan tot de uitoefening van het recht op vrije meningsuiting, zoals beschermd door art. 7 lid 3 Gw en art. 10 EVRM, dat dit recht niet wordt beperkt.

Door: Jan Brouwer en Frank Vermeer

Gepubliceerd in: AB 2002/221

Download uitspraak