Annotatie bij Hoge Raad 30 januari 2007 

Samenvatting: Het begrip ‘verstoring van de (openbare) orde’ in de verordening niet nader omlijnd. De beantwoording van de vraag of daarvan sprake is, zal dus moeten worden beantwoord aan de hand van het normale spraakgebruik, met inachtneming van de specifieke omstandigheden van het geval. Wil van een dergelijke verstoring kunnen worden gesproken, dan zal het moeten gaan om een verstoring van enige betekenis van de normale gang van zaken in of aan de desbetreffende openbare ruimte.

 Door J.G Brouwer en A.E Schilder

Gepubliceerd in: AB 2007 , 131

Download annotatie