Annotatie bij ABRvS 10 juli 2002

Samenvatting: In een waarschuwing kan het gebrek dat art. 174a Gemw een norm is die niet met voldoende precisie is geformuleerd, worden hersteld zodat voldaan is aan de eis van voorzienbaarheid.

Door J.G Brouwer en A.E Schilder

Download annotatie