Aandachtswijken, prachtwijken, krachtwijken, verschillende benamingen voor een en hetzelfde verschijnsel: probleemwijken. Ze staan op dit moment volop in de schijnwerpers. Uiteenlopende actieplannen op landelijk niveau liggen klaar, alle met als doel verbetering van het woon- en leefklimaat in deze achterstandsbuurten. Stadsrenovaties en sociaaleconomische maatregelen nemen daarin een centrale plaats in, maar ook ‘harde’ maatregelen worden niet geschuwd. Nieuwe bestuurlijke en justitiĆ«le bevoegdheden staan op stapel. Welke precies is afwachten, maar het nodige voorwerk is verricht.

Lees hier het volledige artikel.