Sinds een aantal jaren kent ons recht maar liefst drie bevoegdheden om overlastgevende woningen te sluiten. In de bevoegdheidsbepalingen blijken zoveel waarborgen te zijn ingebouwd dat van lichtzinnige inbreuk op het fundamentele recht op wonen geen sprake kan zijn. Het gevaar voor het woonrecht komt uit een andere hoek. [EXPAND Lees verder]Volledig artikel:
Woonoverlast en persoonlijke levensfeer[/EXPAND]